Bedevaart Martelaren van Gorkum in Brielle

Ga met de bus mee naar Brielle

Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: Volharden in gebed.

De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant

Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse) o.l.v. dirigent Fabian

Haggenburg en organist Johan Akerboom

13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma

14.30 uur: Kruisweg

15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen


Busvervoer

Voor deze gelegenheid is er busvervoer geregeld. Er zijn twee opstapplaatsen.

Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het Centraal Station, Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.

Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.

Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit Brielle via CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.

Aanmelden

U kunt zich hiervoor aanmelden via T: 010 281 51 71of via bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen 10 p.p. en te betalen bij instappen van de bus. Meer informatie via www.martelarenvangorcum.nl

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug