Contact

Pastoor

Pater Jan van Dril osa
Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301 / 06-24763059, jvandril@zonnet.nl

Kapelaan

Juan Andrés Correa del Rio is werkzaam in onze regio Wervershoof.

Deken

Deken Dr. S. (Samuel) G. R. Marcantognini, 
Pastoor Nuijenstraat 3A, 1689 GM Zwaag,  0229 216 749.

Pastorie

Pastorie St. Martinuskerk, Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301
Bankrekening NL32 RABO 0132 4984 72 t.n.v. R.K. parochie H. Martinus
Restauratiefonds NL72 RABO 0333 0138 24 t.n.v. Restauratiefonds Martinuskerk

Parochiesecretariaat

Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik, 0227-541301, secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl. Ingang naast de pastorie, geopend en telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Parochieraad

Voorzitter: Pater Jan van Dril, Ridderstraat 7, 1671 CS Medemblik,  06-24763059
Secretaris: Erna van der Lee, Randmeer 1, 1671 RP Medemblik, ernavanderlee@outlook.com.
Penningmeester: Jack Hoogendijk, Vlietsingel 18, 1671 MZ Medemblik, 06-55884671
Lid: Roel Beekman, Walakker 15, 1674 ME Opperdoes,  06-54337120
Lid: Arnold Entius, Vlietsingel 30, 1671 MZ Medemblik,  06-27923950

Parochieblad "Martinus Mantel"

Emiel Bodewes,  0227-541820
Secretariaat ,  0227-541301
secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl

RK Begrafenis-/crematie vereniging

Bij overlijden kunt u contact opnemen met "De Eendracht", mw. Ellen Groot en mw. Gerda Bekema, 06-53563535, www.eendrachtmedemblik.nl 

Regio Wervershoof

De H. Martinuskerk Medemblik maakt deel uit van de Rooms Katholieke Regio Wervershoof: H. Gerardus Majella in Onderdijk, Maria Middelares van alle Genaden in Andijk, Sint Werenfridus in Wervershoof en Sint Jozef te Zwaagdijk-Oost. Alle informatie is te vinden op de gezamenlijke website: www.rkregiowh.nl.