Parochieblad

Nu alvast veel plezier bij het lezen toegewenst !

De Vooroever, Parochieblad! 

Lees nu De Vooroever online, klik hier: Parochieblad

Kopij

Heeft u kopij voor het nieuwe Parochieblad dan kunt u dit aanleveren via E-mail: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl of geschreven of getypt inleveren bij het parochie-secretariaat.    Kopij voor de volgende uitgave kan tot uiterlijk 15 juni ingeleverd worden.