Parochieblad

De Mantel van 26 oktober t/m 6 december 2021.

Martinus mantel

Lees nu de mantel online ! Open de mantel op een volledig scherm.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

Kopij

Heeft u kopij voor de nieuwe mantel dan kunt u dit aanleveren bij voorkeur via e-mail: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl wanneer hiervoor geen mogelijkheid is, dan geschreven of getypt inleveren op het parochie-secretariaat. Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk 7 dagen voor de verschijningsdatum.