Parochieblad

Laatste editie van parochieblad De Mantel.

Nu alvast veel plezier bij het lezen toegewenst !

Martinus Mantel

Lees nu de mantel online ! Open De Mantel op een volledig scherm. Uitgave 28 februari t/m 14 mei 2024.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

Kopij

Heeft u kopij voor het eerste nieuwe Parochieblad dan kunt u dit aanleveren via E-mail: secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl of geschreven of getypt inleveren bij het parochie-secretariaat.    Kopij voor deze 1ste uitgave kan ingeleverd worden tot uiterlijk 16 april. (niet 9 mei)