Eucharistische Aanbidding

Eerste of Tweede zondag van de maand

Door het proces van fusie van de regiokerken is het momenteel niet altijd mogelijk de aanbidding aansluitend aan de zondagviering te houden. In het rooster van Vieringen staat de eucharistische Aanbidding aangekondigd. Het Allerheiligste wordt na de Eucharistie uitgesteld, waarna er gelegenheid is tot stille aanbidding. Zie voor de data de tab Vieringen in de bovenbalk.


Hoe vul ik de stille tijd in?

U mag de tijd dat Jezus u graag in Zijn nabijheid heeft net zo invullen als u zelf wilt. Sommige mensen nemen eigen gebedenboeken mee, andere bidden de Rozenkrans of lezen in de Bijbel, en weer anderen praten vanuit hun hart met Jezus zoals tegen hun beste vriend. 

U moet weten dat Jezus heel gemakkelijk gezelschap is en dat Hij dan ook heel snel tevreden is. Als u bijvoorbeeld moe bent, veel zorgen heeft of uitgeput bent, dan kunt u gewoon rustig gaan zitten om bij te komen en een gevoel van innige vrede over u heen laten komen, dat ontstaat doordat u in de aanwezigheid bent van Degene die het meest van u houdt: Jezus in het Allerheiligste Sacrament. 'Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven'. (Mattheus 11:28)

Genade

Laat u niet ontmoedigen doordat u denkt dat u niet goed zou kunnen bidden. Alleen al het feit dat u even de tijd neemt om bij Onze Lieve Heer in het Allerheiligste Sacrament te zijn, doet Hem grote deugd en is op zichzelf al een sterke vorm van gebed.


Onthoud goed.....

  • Elk uur dat u met Jezus doorbrengt, brengt u de hele wereld en alle mensen in de wereld, dichter bij Christus (Johannes Paulus II).
  • Door een uur met Jezus door te brengen vervult u een verheven dienst, omdat u juist al die mensen bij Christus voordraagt die Hem niet kennen of die ver van Hem zijn afgedwaald. U houdt de wacht voor hen in Zijn Aanwezigheid, waardoor u het kostbare bloed van het Lam laat neerdalen op deze zielen die Gods Genade het meest nodig hebben, zodat zij niet naar de hel gaan, maar naar de hemel om tot in de eeuwigheid met God te zijn (Johannes Paulus II).
  • In het uur dat u met Jezus doorbrengt, verdiept u uw band met Christus, brengt u grote vreugde in Zijn Hart en zorgt u ervoor dat uw ziel voor eeuwig glorievoller en mooier zal zijn in de hemel (Moeder Teresa).
  • Altijddurende Aanbidding zal de wereld redden en eeuwige vrede op aarde brengen (Moeder Teresa).
  • Door deel te nemen aan Altijddurende Aanbidding zult u helpen de hele wereld radicaal te veranderen (Johannes Paulus II).

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui,

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Prestet fides supplementum

Sensuum defectui.

 

Genitori, Genitoque

Laus et jubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio.

Amen (Alleluia).

 

Laten wij dan, diep gebogen,

Prijzen 't grote Sacrament:

Dat de oude wetten wijken

Voor het nieuwe Testament.

Geve het geloof inzicht,

Waar het zintuig niets herkent.

 

Aan de Vader, aan de Zoon ook

Wees lof en eer gebracht:

Steeds zal men Hun beiden brengen

Eer en roem en hulde en kracht.

Hem die voortkomt uit Hen beiden,

Zij gelijke dank gebracht.

Amen (Alleluja).

< terug