Kerkgebouw

Geschiedenis

De parochie dateert van heel lang geleden; de kerk van Medemblik wordt voor het eerst genoemd in een stuk uit 1118. De parochie kan dus terugzien op een lange historie.


Voor de huidige kerk heeft op deze plaats een andere kerk gestaan, gebouwd in 1782 en afgebroken in 1902. Die oude kerk was, aldus een oud geschrift, "langwerpig hoog met twee uitbouwingen gelijkend op een woonhuis, zonder stijl, zeker eene herinnering aan de onvrije dagen der katholieken van voorheen". Voor die kerk heeft er nog een andere kerk gestaan die ook 120 jaar dienst heeft gedaan. En daarvoor was de nu Nederlands Hervormde Bonifatiuskerk tot 1572 de katholieke kerk.

Patroon

Oorspronkelijk was Sint Martinus de tweede kerkpatroon naast de Heilige Bonifatius. Na de reformatie is hij de hoofdpatroon geworden, en is de naam Bonifatius aan de Nederlands Hervormde kerk gebleven. Ook is Sint Bonifatius nog de stadspatroon van Medemblik.

Martinus kerk

Met de bouw van de tegenwoordige kerk, in neo-gotische basiliekstijl, is men begonnen in 1902. Wegens overlijden van bisschop Bottemanne werd de kerk door de toenmalige deken ingewijd op 17 juni 1903. 
Op zondag 21 juni werd het Allerheiligste naar de nieuwe kerk overgebracht en werd de kerk officieel in gebruik genomen. Pas een jaar later, op 14 juli 1904, is de kerk door de toenmalige bisschop Mgr. A.J. Callier gekonsakreerd.

Architekt

Architekt van de kerk is de heer T. Slinger leerling van de heer Cuyper, destijds opzichter over rijksgebouwen en tevens parochiaan.

Toren

In 1948 heeft de toren een verandering ondergaan. De oude toren was een open bouwwerk met hoektorentjes. Maar de spits was dermate slecht geworden dat vernieuwing noodzakelijk was, en toen heeft de toren zijn huidige vorm gekregen.

Interieur

In 1967 is het inwendige van de kerk verbouwd en aangepast aan de nieuwe liturgische eisen. Het oude hoogaltaar is toen bewaard gebleven, alsmede de preekstoel. Wel zijn doopkapel en Mariakapel van plaats verwisseld. Het hek voor de Mariakapel is het middelste deel van de vroegere communiebank. Het massief koperen deksel van de doopvont is gemaakt en geschonken in 1906.

Kruisweg

De kruiswegstaties zijn geschilderd door kunstschilder J. Windhausen uit Roermond, en aangebracht tussen 1923 en 1926.

Orgel

Het orgel van de kerk is in 1905 gebouwd door de firma Ypma uit Alkmaar. Aanvankelijk had het toen een klavier; in 1909 werd een tweede klavier bijgebouwd. In 1932 heeft er een restauratie plaats gevonden en in 1934 is de speeltafel geheel gereviseerd. De laatste uitbreiding vond plaats in 1974; toen werd ook de dispositie gewijzigd.

Muurschilderingen

De muurschildering boven het priesterkoor, voorstellende de 4 evangelisten, is gemaakt door Jan Dunselman.

Gebrandschilderde ramen

De voostellingen van de gebrandschilderde ramen:
  • links boven: bezoek van koningin van Seba aan Koning Salomo
  • links onder: aanbidding van de wijzen uit het Oosten
  • midden boven: offer van Melchisedek
  • midden onder: het laatste Avondmaal
  • rechts boven: Mozes ontvangt van God de 10 geboden
  • rechts onder: Jezus geeft onderricht aan zijn leerlingen

Altaar

Het hoogaltaar dateert uit het eind van de 19e eeuw. Links staat een beeld van Sint Martinus, rechts van de H. Willibrord. 
                                             
De afbeeldingen stellen voor:
  • links boven: de broodvermenigvuldiging
  • rechts boven: het manna in de woestijn
  • links onder: het offer van Isaak
  • rechts onder: het offer van Melchisedek

Preekstoel

Op de preekstoel zien we afbeeldingen van de prekende Christus (links) in gesprek met de Samaritaanse (rechts). Links staat een beeldje van de H. Petrus rechts van de H. Catharina; dit ter ere van de gelijknamige schenkers.

< terug