Parochiele Caritas Instelling (PCI)

De PCI van de Rooms Katholieke Parochie H. Martinus in Medemblik is bedoeld om mensen te helpen die door omstandigheden geestelijk of sociaal en daardoor mogelijk financieel in problemen zijn gekomen.

De instelling staat niet alleen open voor  parochianen maar ook voor mensen die niet tot onze parochie behoren maar wel wonen binnen de oude gemeentegrenzen van Medemblik.

De H. Martinuskerk bezit een achttal huurwoningen aan het Achterom welke beheerd worden door de PCI. De woningen zijn niet bedoeld voor jongerenhuisvesting. Elk appartement bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer, een keuken, badkamer en berging. De woningen zijn niet voor een rolstoel toegankelijk. Inlichtingen: 0227-544752 (let op: adres Westereiland is vervallen).

Caritas is niet alleen zorg voor en contact met mensen in nood. Caritas is ook stem geven aan mensen die niet gehoord wor­den, bewustwor­ding en opkomen voor ge­rech­tig­heid. Elk jaar kent een aantal speciale dagen waarop be­lang­rijke thema's centraal staan. U vindt de data van 2023 en 2024, met daartussen ook de be­lang­rijk­ste ker­ke­lijke feesten, om uw ac­ti­vi­teiten goed te kunnen plannen. www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dep&ids=caritas_kalender

< terug