Roepingenweek 2023

In onze Kerk kunnen we niet zonder roepingen. Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar ook goede katholieke huwelijken zijn heel belangrijk en er zijn tegenwoordig ook veel mogelijkheden binnen de nieuwe bewegingen. Belangrijk is dat iedere jongere open staat voor de stem van God en deze durft te volgen.

Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar ook goede katholieke huwelijken zijn heel belangrijk en er zijn tegenwoordig ook veel mogelijkheden binnen de nieuwe bewegingen. Belangrijk is dat iedere jongere open staat voor de stem van God en deze durft te volgen.

In de week van 6 - 12 november zal het seminarie en vele instituten, congregaties en gemeenschappen hun deuren openen om jongeren te laten zien waar het bij hen om gaat. Dit kan de jongeren helpen om hun weg in het leven te vinden, de weg die de Heer met hen voor heeft. Het thema is: Volg je roeping! 

Meer weten over het programma-aanbod?
Op volgjeroeping.nl vind je een overzicht van activiteiten per organisatie.

< terug