Adventsactie 2022

Ieder kind een goede start
Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’.

4 projecten:  Sierra Leone: verminderen van onnodige kindersterfte / Somalië: betere toegang tot basiszorg / El Salvador: stimuleren van vroege ontwikkeling / DR Congo: opvang en begeleiding van straatkinderen. Doet u mee, een ander blij te maken, wat llevenslicht geven !?

Het bekende envelopje 'Adventsactie' kun u achter in de kerk in de houten kist deponeren, of rechtstreeks overmaken naar:

NL89 INGB 0653 1000 00, Adventsactie, Den Haag.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug