Pinksteren VierenDe heilige Geest zet in vuur en vlam!


   www.vierpinksteren.nl

 - lees het (live)verslag van de gebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen                                                                                       - achtergrondinformatie over het Pinksterfeest                                - pinksterchallenge: deze challenge is thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

   Van harte welkom!  

Met de oproep Vier Pinksteren vragen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland iedereen om Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar is iedereen die mee wil vieren weer van harte welkom.

   Doe mee, Vier Pinksteren!

Via de button ‘Zoek Parochie’ op www.vierpinksteren.nl vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen. Omdat vrijwel alle parochies een eigen website hebben, waarop onder meer de informatie over de vieringen te vinden is, kan men zo nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw van de parochie men terecht kan.

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug