Heiligverklaring van Oorlogsheld - 15 mei

Titus Brandsma was een uit Friesland afkomstige karmeliet en hoogleraar wijsbegeerte en mystiek in Nijmegen. Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij is een inspiratiebron voor velen.

Mgr. De Korte zegt: “Wij kijken uit naar de bijzondere plechtigheid bij de heiligverklaring van pater Titus. Jarenlang leefde hij binnen ons bisdom. Eerst in Megen, Boxmeer en Oss en later als hoogleraar en rector magnificus aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Wij zullen ook in ons eigen land met velen de heiligverklaring mee beleven.”

Zijn verzet tegen het naziregime kwam hem duur te staan: in 1942 werd hij gearresteerd en naar het concentratiekamp Dachau vervoerd.

Een plechtige viering op 15 mei in Rome. 

Een Special Magazine is uitgegeven:

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug