Week Nederlandse Missionaris: Pinksteractie

Jaarlijkse actie voor de missie van WNM !!

Het belang van missie: Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren.
Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. Tijdens de Pinksteractie is het mogelijk om u in te zetten voor hen! Uw steun is onmisbaar.
We bieden hen financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Al vragen zij zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken.

Op 23 en 24 mei (Pinksteren) is de collecte voor WNM ter ondersteuning!
Een gift via rekening NL30 RABO 0171 2111 11 WNM in Den Haag is zeer welkom.

Folders over hun werk liggen achter in de kerk om mee te nemen
Namens de missionarissen en missionair werkers: 
Héél hartelijk bedankt voor uw onmisbare steun !!
 
Met het houden van de Pinksteractie in onze parochie maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk. 

De WNM hoopt van harte op uw inzet en betrokkenheid.

< terug