Actie - Kerken weer open

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft een actie opgezet om gelo­vi­gen er op te atten­de­ren dat het weer moge­lijk is om fysiek naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de Eucha­ris­tie­vie­ringen.

Door de corona­maat­re­ge­len die wer­den af­ge­kon­digd was het van de ene op de andere dag onmoge­lijk om vie­rin­gen fysiek in de kerk bij te wonen. Vele pa­ro­chies zijn ver­vol­gens live de vie­rin­gen gaan uitzen­den op sociale media en YouTube. Ook de vie­rin­gen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem op Ka­the­draal-TV. Aan de tellers te zien werd hier veel gebruik van gemaakt en de reacties waren bijna allemaal posi­tief. Hulde aan de techneuten die vaak vrijwillig en ten koste van menige vrije uren in de weeken­den hun expertise hebben ingezet.

Met de versoepeling van de maat­regelen per 1 juli is het voor steeds meer mensen moge­lijk om voor vie­rin­gen en gebed fysiek in de kerken samen te komen en zo moge­lijk ter communie te gaan. Daarom heeft het bisdom een  animatie en een poster aangeboden om de gelo­vi­gen aan te moe­digen om weer naar de kerk te komen. 

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug