Pinksterbrief van de Bisschoppen

Mogen wij u een vraag stellen? Hiermee opent de brief die de Neder­landse bis­schop­pen voor Pink­ste­ren aan de gelo­vi­gen schrijven; 'Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?'
Een vraag vanuit het besef dat het kerk­be­zoek volgens protocol vanaf 1 juni onwennig is na maan­den van geen publieke vie­rin­gen.

Dank­baarheid; dat in pa­ro­chies met de in­spi­ra­tie van de Heilige Geest de nodige stappen wor­den gezet om weer veilig en waar­dig te kunnen vieren. Alle beperkende maat­regelen waren nodig om het gevaar­lijke virus te bestrij­den en ge­zond­heid en vei­lig­heid te waarborgen. Het was niet zomaar een griepje.

‘Laat de Geest ons hart weer zacht maken.’

Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.

< terug