Uinodiging

Poppentheater De Arme Pelgrim

Zaterdag 21 december van 11.00 tot 12.00 uur

De hoofdpersoon heet Herman Janssen, en gaat hij een koude en eenzame Kerst meemaken? Of geeft de Ster bij de stal ook warmte?

Kom luisteren en kijken, en we zingen ook een kerstlied.
Na afloop krijg je limonade en wat lekkers.


Kinderen vanaf 6 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd.

Opgeven bij Malinda tel. 54 21 56 of email: sintpieter@kpnmail.nl

<object1>


< terug