Adventsactie "Kinderen brengen Hoop"

In Peru verblijven zo’n 800.000 vluchtelingen uit Venezuela.
Hulporganisatie Warmi Huasi, Helpt, samen met Adventsactie.

Zorg en clubs voor de kinderen van alle leeftijden.

“In de gemeenschappen San Benito en San Martín hebben we kinderdagverblijven opgezet voor kinderen van 0-5 jaar, waar we ons vooral richten op hun emotionele en motorische ontwikkeling. We vroegen jonge moeders of ze geloven dat ze met hun baby kunnen spelen. ‘Nee,’ zeiden ze, ‘hoe kan een baby’tje nou met mij spelen?’. We lieten ze tegenover hun kindje zitten en vroegen ze hun tong een paar keer uit te steken. De baby’s imiteerden hun moeders en staken ook hun tong uit. Tot grote verrassing van de moeders! Zulke interactie is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen.”

We werken ook aan de integratie en bescherming van migrantenkinderen. In drie stadsdelen van Lima, waar veel migranten leven, hebben we kindvriendelijke plekken gecreëerd. Hier kunnen alle kinderen, dus ook de Peruaanse kinderen, spelen, huiswerk maken en sporten. Via die activiteiten leren ze elkaar kennen, vindt een uitwisseling van culturen plaats en integreren ze op een natuurlijke manier.

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Peru, naam en woonplaats. Achter in de kerk liggen enveloppen van de Adventsactie en staat de houten kist klaar.


< terug