KERKBALANS 2018

R.K.Parochie H. Martinus Medemblik

Het thema van dit jaar is “Geef voor je kerk” !

Onder dit thema vraagt de parochieraad u om een bijdrage voor de kerk.


Voordat u het document kunt lezen dient u eenmalig de Adobe reader te installeren.


Bij voorkeur ontvangen wij van u een incasso-opdracht door dit formulier ingevuld aan ons terug te mailen.

Dit is voor ons de goedkoopste, makkelijkste en voor iedereen de veiligste manier.

U kunt in onderstaand schema aangeven hoe u de bijdrage overdraagt aan het parochiebestuur.


 

INCASSO-OPDRACHT

Ondergetekende, Naam:           

                                Adres:                                                        

Machtigt hierbij de R.K. Parochie H. Martinus te Medemblik om in 2018

 

           1 x per maand    € 

Of      1x per kwartaal  €

Of      1 x per jaar          €                      en wel in de maand

 

 Van mijn rekeningnummer IBAN nr:                                                af te schrijven.

 

 Was getekend:                                                (Incasso wordt door ons verzorgd).

 

Of     maakt zelf   €                   over op IBAN nr.: NL32RABO 0132498472  in de maand:                        
T.n.v. Parochie R.K. H. Martinus o.v.v  Kerkbalans 2018

 

Of       betaalt contant door ingevuld formulier,  samen met het toegezegde bedrag,  in te leveren

           bij de brievenbus aan de pastoriedeur:  Ridderstaat 7, Medemblik.  O.v.v. Kerkbalans 2018          

 


< terug